ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

🖍 🎬 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯและกำหนดแผนการทำงานการพัฒนาพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)