นับสนุนการช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง

🖍 🎬 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการดำเนินการถ่ายทอดสดการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ ผ่านช่องทาง Facebook live ของทาง เพจ “สพอ.อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดังกล่าว ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ทางทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอคำใต้ ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อีกด้วย

(Visited 7 times, 1 visits today)