ร่วมกิจกรรมการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

🖍 🎬 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายศักฤทธิ์ สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา โดยมี นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ในการนี้ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวเข้าร่วมรับมอบรางวัลฯในกิจกรรมดังกล่าว โดยอำเภอดอกคำใต้มีผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
ได้แก่ บ้านห้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ ได้รับรางวัลชมเชย
2. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด (ชาย) ได้แก่ นายเจริญ ใสสม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
3. ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด (หญิง) ได้แก่ นางอารีย์ คำวงค์ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับ รางวัลชมเชย
4. ประเภทกลุ่ม องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจข้าวกองแล หมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล ชมเชย
5. ประเภทตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)