ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลห้วยลาน

🖍 🎬 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลห้วยลาน จำนวน 2 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 4 times, 1 visits today)