ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา

🖍 🎬 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนำทีมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามและให้การสนับสนุนกลุ่มปลูกผักบ้านฝั่งหมิ่น ณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยาและกลุ่มปลูกผักบ้านฝั่งหมิ่น เพื่อให้การติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของทางคณะทำงานฯและทางกลุ่มปลูกผักบ้านฝั่งหมิ่น ทั้งนี้ทางทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ยังได้พาทีมงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บ้านฝั่งหมิ่นอีกด้วย
…สพอ.ดอก รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)