ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลคือเวียง

🖍 🎬 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลคือเวียง จำนวน 2 คน เป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 6 times, 1 visits today)