ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🖍 🎬 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีม นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกองแล หมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี ด.ต. ศุภชัย ป้องเคน ผบ.หมู่ สืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอดอกคำใต้ นำทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดและการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 8 times, 1 visits today)