ทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

🖍 🎬 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมทีมงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 จังหวัดพะเยา
สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)