ร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

🖍 🎬 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทย์เวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยากล่าวรายงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยา ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักพัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมติดตามและให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของอำเภอดอกคำใต้ที่เข้าร่วมงาน ดังกล่าว โดยในการคัดสรรฯ ครั้งนี้ อำเภอดอกคำใต้ได้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 11 ราย มีจำนวนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรทั้งหมด 30 ผลิตภัณฑ์
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 24 times, 1 visits today)