ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า”

🖍 🎬 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รักษ์น้ำ ฟื้นป่า สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่า” เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ใหแก่ทรัพยากรดินและน้ำ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ณ ด่านชุมชนบ้านสันทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมืองพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายใน้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)