ดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

🖍 🎬 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📢📢ในการนี้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวด้วย
โดยในการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ทีมงานนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ และในเวลา 13.30น. ทางทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนดอกคำใต้ได้พาทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ประธานศูนย์ดังกล่าว ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ หลังจากนั้นทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ยังได้พาทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาติดตามการประดิษฐ์ ผีเสื้อจากผ้าเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 5 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)