ประชุมชมรมฮักดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ประธานชมรมฮักดอกคำใต้ ได้เป็นประธานการประชุมชมรมฮักดอกคำใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ได้เข้าร่วมการประชุมตามดังกล่าว โดยในที่ประชุมได้มีการวางแผนการระดมทุนและเสนอมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนภายในอำเภอดอกคำใต้
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)