ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565

🖍 🎬 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference (TV พช) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เพื่อรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)