ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมมะขามบ้านใหม่เหนือและกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมจีนยายหม่อม

🖍 🎬 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมมะขาม บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม และกลุ่มขนมจีนยายหม่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 3 times, 1 visits today)