ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565

🖍 🎬 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ โดยในที่ประชุมได้มีการมอบนโยบายสำคัญและทบทวนผลการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในช่วงที่ผ่านมา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 21 times, 1 visits today)