ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์ Big Data และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล

🖍 🎬 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์ Big Data และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ผ่านทางระบบ ทีวี พช โดยในที่ประชุมได้นำเสนอแผน พช. ดิจิทัล 2564 – 2566 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big data การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพกราฟฟิกและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแพลตฟอร์ม Click ชุมชน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 21 times, 1 visits today)