รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

🖍 🎬 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ณ บริเวณสะพานลอยด้านหน้าโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการนี้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณขอบถนนและสะพานลอยในบริเวณดังกล่าวด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 51 times, 1 visits today)