กิจกรรมประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ตำบลบ้านปิน

🖍 🎬 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้กล่าวตอนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปินและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้ข้อมูล ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นายอนุชิต เผ่ากันทะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านปิน ผู้เข้ารับการประเมินผลงาน นอกจากกิจกรรมการประเมินผลงานของผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นของตำบลบ้านปินและการแสดงพื้นบ้านของตำบลบ้านปินอีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 32 times, 1 visits today)