กิจกรรมประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ตำบลบ้านถ้ำ

🖍 🎬 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณ สวนรุกขชาติ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้กล่าวตอนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้ข้อมูล ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ นายดาวรุ่ง ขุนกิจ กำนัน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ ผู้เข้ารับการประเมินผลงาน นอกจากกิจกรรมการประเมินผลงานของกำนันรายดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นของตำบลบ้านถ้ำและการแสดงพื้นบ้านของตำบลบ้านถ้ำอีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 32 times, 1 visits today)