การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🖍 🎬 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย นางอรวรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมติดตามครัวเรือนเป้าหมายในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของ นายติ๊บ สุคง บ้านเลขที่ 97 ม.2 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการมอบของใช้อุปโภค บริโภค และ ประเมิณสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 38 times, 1 visits today)