📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ อีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)