📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้

🖍 🎬 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ตกเกณฑ์ด้านรายได้ ณ บ้านของ นายแก้วมา นันตา ม.3 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ให้กับครัวเรือนของ นายแก้วมา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของครัวเรือนดังกล่าวด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
💥ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 💥
(Visited 6 times, 1 visits today)