สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ให้ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

🖍 🎬 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมนางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ให้ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ของอำเภอดอกคำใต้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น2 จังหวัดพะเยา
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)