สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ตอนรับพัฒนากรใหม่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งได้ย้ายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามาปฏิบัติหน้าที่่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ได้มอบหมายหน้าที่และคำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พัฒนากรใหม่อีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
             
             
             
(Visited 17 times, 1 visits today)