สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

     🖍วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 . นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมนางผุสดีดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ให้การต้อนรับการตรวจราชการของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบนโยบายและหารือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ มีการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนนายสมบูรณ์ คำมี ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ และตรวจเยี่ยมพื้นที่การจัดเก็บน้ำตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 17 times, 1 visits today)