สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

     🖍 วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 .  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายอาทร  พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางศิริกุล  โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

📌ในการนี้ นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมนางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด นำครัวเรือนของนางสุกัญญา พันธ์ผล ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP มิติด้านรายได้  และมีศักยภาพในการพัฒนา จากการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ครัวเรือนได้แสดงความรู้สึกว่าขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ที่ให้การช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์อย่างดีเพื่อใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)