สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจน เพื่อต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจนเพื่อต้อนรับการตรวจราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

     🖍วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 . นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 .สันโค้ง นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ประชุมหารือและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในพื้นที่ครัวเรือนยากจนนายสมบูรณ์คำมี ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อต้อนรับการตรวจราชการของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 13 มกราคม 2565 พื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 13 times, 1 visits today)