ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดพะเยา

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไ [...]

อ่านต่อ