สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๑

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่

📌 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 . นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน จากสำหนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 หอประชุมโรงเรียนบ้านจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

🎉ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)