สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค” ความสุขผลิบานทั่วไทย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดแพร่จัดขึ้นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 อย่างยิ่งใหญ่

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  จัดโครงการเพิ่มประสิท [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ร่วมรับฟังการประชุมกร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลครัวเรือน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านปิน

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตาม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประกาศเจตนารมย์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

📣📣📣 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประกาศเจตนารมย์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมชี้แจงตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสันโค้ง

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมชี้แจงตามแน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลครัวเรือน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหล่ม

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตาม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมและลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลครัวเรือนตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านถ้ำ

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดประชุมและลงพื้นที [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลครัวเรือนตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคือเวียง

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจติดตาม [...]

อ่านต่อ