สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีทำบุญอาคารกองร้อย อส.ดอกคำใต้

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมพิธีทำบุญอาคารกองร้อย อส.ดอกคำใต้ 🙏🙏🙏

🖍วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00.ร่วมพิธีทำบุญอาคารกองร้อย อส.ดอกคำใต้ หลังใหม่ โดยได้นิมนต์พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และผรส.ตัวแทนตำบลละ1คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวโดยอาคารหลังนี้จักใช้ในการปฏิบัติงานของอส.อำเภอดอกคำใต้ต่อไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความปีติ

   💥ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว   ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

💥ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 💥

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 3 times, 1 visits today)