📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 9/2564

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 9/2564

🖍วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 .นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ ..2565 พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฯ แต่ละคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                                                    

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

💥ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 💥

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)