สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา เพื่อขอเมตาจารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน 🙏🙏🙏

🖍วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 .  นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์จังหวัดพะเยา

🙏🙏🙏 พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยาเพื่อขอเมตาจารอักขระลงบนแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง สำหรับเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ กรมการพัฒนาชุมชน  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาจะดำเนินการให้ครบและแล้วเสร็จภายในวันที่ 21  ตุลาคม  2564 และจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนนำไปหลอมรวมหล่อเป็นพระพุทธรูปฯ ต่อไป

   💥ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้นายเกรียงไกร สะเภาคำ นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว   วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

💥ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม 💥

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)