สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ร่วมรับฟังการประชุมกร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ร่วมประชุมคณะทำงานบริ [...]

อ่านต่อ

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการติดตามการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการติดตามการบริหารงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ 2565 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมโครงการเพิ่ม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจเจรียมวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำบลห้วยลาน

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจเจรียมวั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับมอบวัสดุส่งเสริมอาชีพเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  รับมอบวัสดุส่งเสริมอา [...]

อ่านต่อ