สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุง ประจำปี 2563 🌟

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการพั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส4

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมทีมงานเพื่อวางแผ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่ดินในระดับอำเภอ ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ร่องขุย” ตำบลบ้านปินและตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมการประชุมคณะทำงานข [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกีย [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนิดกิจกรรมประชุมออนไลน์ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จ.ป.ฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนิดกิจกรรมประชุมออน [...]

อ่านต่อ

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่งคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินโครงการสร้างอาชี [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลทุนหมุนเวียน

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก [...]

อ่านต่อ