สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์แบ่งปัน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ปลูกป่า 5 ระดับ และปลูกพืชผักสมุนไพร สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ปลูกป่า 5 ระดับ และปลูกพืชผักสมุนไพร สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรม KicK Off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระดับจังหวัด

🆕️#ภารกิจข่าว 27 กรกฎาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ปลูกป่า 5 ระดับ และปลูกพืชผักสมุนไพร สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม Kick off “จิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมโครงการ“โรงเรียน พช.พะเยา หลักสูตร การจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน Knowledge management : KM รุ่นที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ZOOM Meeting

🆕️#ภารกิจข่าว 20 กรกฎาคม 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

🆕️#ภารกิจข่าว 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงาน [...]

อ่านต่อ