สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกรมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ

🆕️#ภารกิจข่าว 29 มิถุนายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ให้กับ นพต.

🆕️#ภารกิจข่าว 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 📣📣📣สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🆕️#ภารกิจข่าว 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 📣📣📣สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

🆕️#ภารกิจข่าว 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 📣📣📣สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมดำเนินการคัดเลือกผลงานเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

🆕️#ภารกิจข่าว 21 มิถุนายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมบ้านถ้ำสันหัวหม่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 18 มิถุนายน 2564 📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับฟังประชุมแนวทางการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา โมเดล”

🆕️#ภารกิจข่าว 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 📣📣📣สำนักงา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านเขต1 บ้านสันโค้ง หมู่ที่1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

🆕️#ภารกิจข่าว 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 📣📣📣สำนักงา [...]

อ่านต่อ