สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง

🆕️#ภารกิจข่าว 28 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตำบลสันโค้ง พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ลงพื้นที่เข้าวัดพื้นที่ตรวจรับงานจ้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกค์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้าน นายมนตรี เชียงเครือ หมู่4 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 17 times, 1 visits today)