สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบ้านปิน

🆕️#ภารกิจข่าว 27 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบ้านปิน

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตำบลบ้านปิน พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  ลงพื้นที่เข้าวัดพื้นที่ตรวจรับงานจ้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกค์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้าน นายสมศักดิ์ คุ้มรักษา หมู่3 และติดตามการขุดบ่อของนายมูล เรือนสอน หมู่9 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 27 times, 1 visits today)