สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมขับเคลื่อนงานตามแผน ผู้นำ อช. อำเภอดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00.

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมขับเคลื่อนงานตามแผน ผู้นำ อช. อำเภอดอกคำใต้

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยให้นายตะวัน ทองน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ประชุมขับเคลื่อนงานตามแผน ผู้นำ อช. อำเภอดอกคำใต้ ได้ชี้แจงงานประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเชิดชูเกียรติ ปี 2564 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกค์สู่โคกหนองนาโมเดล และการสำรวจบันทึกข้อมูลครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรายตำบลละ 5 ครัวเรือน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 7 times, 1 visits today)