สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

🆕️#ภารกิจข่าว 24 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับการตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

               📺 นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ คณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและคณะทำงานฯ ร่วมติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ..2564 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา และได้ให้คำปรึกษา แนะนำ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน โดยจังหวัดได้ตรวจติดตามการจัดทำแฟ้มคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

💥ในการนี้ นางผุสดี   ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้นพต.อำเภอดอกคำใต้ นพร.และครัวเรือนต้นแบบ ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ้าลายขอ โคก หนอง นา การชำระหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 13 times, 1 visits today)