สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง และตำบลป่าซาง

🆕️#ภารกิจข่าว 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 .

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับและตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลสันโค้ง และตำบลป่าซาง

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด อสพ. พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ของครัวเรือน ตำบลสันโค้ง ของนางโสภา คำดี หมู่ที่ 9 และติดตามความก้าวหน้าการขุดบ่อดินของครัวเรือนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 29 times, 1 visits today)