สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับทีม พมจ.พะเยา สำรวจข้อมูลครัวเรือนด้อยโอกาส ตำบลสันโค้ง

🆕️#ภารกิจข่าว 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 .

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับทีม พมจ.พะเยา สำรวจข้อมูลครัวเรือนด้อยโอกาส ตำบลสันโค้ง

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายประจักษ์ ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับร่วมกับทีมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลของครัวเรือนด้อยโอกาสที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ตำบลสันโค้ง จำนวน 8 ครัวเรือน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 92 times, 1 visits today)