สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 18 พฤษภาคม 2564

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่สำรวจวัดพื้นที่ของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอกคำใต้

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์  นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ นพร. ลงพื้นที่เข้าวัดพื้นที่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกค์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้าน นายดวงแก้ว  วันต๊ะ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 13 times, 1 visits today)