สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานงานชุมชน มชช. ปี 2564

🆕️#ภารกิจข่าว 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30.

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานงานชุมชน มชช. ปี 2564

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายตะวัน ทองน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมผู้นำ ชุมชน กลุ่มองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการนำเสนอผลงานในการเข้าสู่มาตรฐานงานชุมชน มชช.  ปี 2564 ประเภทต่างๆ ให้มีศักยภาพ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 23 times, 1 visits today)