สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน โคก หนอง นา ตำบลสันโค้ง และตำบลดงสุวรรณ

🆕️#ภารกิจข่าว 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น.
📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงาน โคก หนอง นา ตำบลสันโค้ง และตำบลดงสุวรรณ
📺นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ และนางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย อสพ. นพต. นพร. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ โดยการดำเนินโครงการฯมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับลักษณะภูมิสังคมและวิถีชีวิต ณ แปลง คร. นายมานิตย์ สุภาพ หมู่ที่ 4, คร.นายดวงเด่น วันทิตย์ หมู่ 11 ตำบลสันโค้ง และแปลง คร.นางแสงเพียร เขียวคำ หมู่ 6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
📝…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 15 times, 1 visits today)