สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดงสุวรรณ ตำบลป่าซาง และตำบลบ้านถ้ำ

🆕️#ภารกิจข่าว 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 .

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ตำบลดงสุวรรณ ตำบลป่าซาง และตำบลบ้านถ้ำ

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด อสพ. พร้อมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตรวจติดตามการขุดบ่อดินของครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล  ของว่าที่ ..เสริมสร้าง เสมอใจ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสุวรรณ ครัวเรือนนางถวิล ผลเจริญหมู่ที่ 9 ตไบลป่าซาง และนายเชิดพงค์ อัมพุธ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 38 times, 1 visits today)