สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอกคำใต้

🆕️#ภารกิจข่าว 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30.

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานโคกหนองนาโมเดล ตำบลดอกคำใต้

               📺นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด อสพ. ต้อนรับนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ โดยการดำเนินโครงการฯมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับลักษณะภูมิสังคมและวิถีชีวิต แปลง นายดวงแก้ว วันต๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 26 times, 1 visits today)