สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2564

🆕️#ภารกิจข่าว 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 .

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2564

               📝นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อแจ้งวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ..2564 ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ (ชั้น2) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 10 times, 1 visits today)