สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

🆕️#ภารกิจข่าว 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 .

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

               📝นางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชนกับนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ ..2564 ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ (ชั้น2) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

📝สพอ.ดอกคำใต้  รายงาน

🌟 ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม🌟

(Visited 14 times, 1 visits today)